top of page

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

Individuální fyzioterapie jsou sestaveny na základě vstupního kineziologického rozboru s cílem celkového zvýšení kvality života klienta, zlepšení kompenzačních a adaptačních mechanismů a každodenního a stereotypního přetěžování pohybového aparátu.

Dále pro klienty nabízíme individuálně  sestavené terapie pro zajištění vyšší odolnosti pohybového aparátu a prevence následných komplikací a s nimi spojených bolestí, pooperační a poúrazovou fyzioterapii, fyzioterapii pro chronické onemocnění pohybového aparátu a respirační fyzioterapie.

bottom of page