top of page

PRO PACIENTY A JEJICH BLÍZKÉ

Medical Professional

COVID-19 A NÁVŠTĚVY

Preventivní opatření proti šíření epidemie SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, vyžaduje povinnosti dodržování níže uvedených pokynů a opatření:

 • Pro všechny osoby pohybující se po areálu VDH MED platí nosit respirátor FFP2 po celou dobu pobytu.

 • Při vstupu a po celou dobu přítomnosti v areálu VDH MED dbejte na dezinfekci rukou.

 • Při příchodu je nutné si obléknout zapůjčený návštěvnický plášť a návleky na obuv.

Z hygienicko-epidemiologických důvodů může primář oddělení návštěvy dočasně zakázat.

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY O DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ!

Holding Hands

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

Návštěvy pacientů ve VDH MED jsou povoleny denně v čase 13:00 - 18:00 hod v maximálním počtu dvou osob u lůžka pacienta.

Při příchodu je nutné si obléknout zapůjčený návštěvnický plášť a návleky na obuv.

Návštěvy mimo určené návštěvní hodiny jsou možné pouze po domluvě s primářem, ošetřujícím lékařem nebo vrchní sestrou daného oddělení, dle závažnosti zdravotního stavu pacienta.

Blood Pressure Exam

NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI PŘI PŘIJETÍ KLIENTA

Žádáme naše klienty, aby při přijetí do VDH MED měli připravené:

 • Kopie občanského průkazu

 • Kopie kartičky pojištěnce

 • Hygienické pomůcky:

  • Župan

  • Pantofle

  • Cvičební úbor

  • Cvičební přezutí

Doctor Checking a Form

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ

Informace o zdravotním stavu pacientů poskytuje lékař pouze osobě blízké, kterou určí pacient při příjmu na oddělení a to v době návštěvních hodin. Informace nemusí být podány ve chvíli, kdy lékař poskytuje naléhavou péči pacientům na oddělení. Děkujeme za pochopení.


Telefonické informace jsou podávány pouze po sdělení přiděleného hesla a to Út a Čt v čase od 10:00 - 12:30 hod na tel. čísle +420 722 987 175. Respektujte prosím tento čas.

bottom of page