top of page
Happy Patient

REHABILITAČNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Individuální fyzioterapie

Ve VDH Med Project poskytujeme na lůžkovém oddělení unikátní rehabilitační péči, která je postavena na individuální fyzioterapii, následné odborné instruktáži klientovi a jeho rodinným příslušníkům. Celé terapii samozřejmě předchází pečlivé vyšetření a sestavení individuálního přístupu.

Individuální fyzioterapie je sestavena dle moderních principů za využití klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie včetně konceptu bazální stimulace. 

Komplexní rehabilitační péče je zajištěna multidisciplinárním týmem složeným ze špičkových odborníků - rehabilitační lékař, fyzioterapeuti, asistenti fyzioterapeuta, maséři, zdravotní sestry, psychologa/psychiatra, logopeda a ošetřovatelského personálu. 

Cílem naší lůžkové rehabilitace je zajistit klientovi navrácení co nejvíce schopností pro návrat do běžného života a to za využití každodenní fyzioterapie včetně víkendů. Součástí terapeutického programu je nácvik soběstačnosti, všedních denních činností a zvýšení pohybové zdatnosti klienta v období rekonvalescence za použití optimální dávkové zátěže.

Individuální terapeutický program je sestaven na základě pravidelných konzultací s lékařem.

Rehabilitační lůžkové oddělení klientům poskytuje:

 • Individuální fyzioterapeutický krátkodobý i dlouhodobý plán

 • Provedení analýzy všedních denních aktivit z hlediska fyzioterapie

 • Aplikace fyzioterapeutické, kinezioterapeutické a reedukační metody dle aktuálního stavu pacienta

 • Respirační fyzioterapii

 • Individuální nácvik lokomoce a mobility, vertikalizace, nácvik chůze

 • Edukace, instruktáž a integrace rodinných příslušníků klienta do ošetřovatelského procesu

Pro klienty nabízíme:

 • Individuálně sestavené rehabilitační programy s cílem celkového zvýšení kvality života klienta, zlepšení kompenzačních a adaptačních mechanismů a každodenního stereotypního přetěžování pohybového aparátu

 • Individuálně sestavené terapie pro zajištění vyšší odolnosti pohybového aparátu a prevence vzniku následných komplikací a s nimi spojených bolestí

 • Pooperační a poúrazovou fyzioterapii

 • Fyzioterapii pro chronické onemocnění pohybového aparátu

 • Respirační fyzioterapie

 • Prerehabilitace

bottom of page