top of page

Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je soubor vyšetřovacích a terapeutických technik, které se zaměřují zejména na dýchání pacienta za využití dechových pomůcek, drenážní a inhalační techniky, relaxační techniky, nácvik kontrolovaného kašle a využití expektoračních pomůcek.


Respirační fyzioterapie je vhodná zejména pro pacienty se zdravotními problémy jako je např.:

  • chronická onemocnění dýchacího systému (asthma bronchiale, bronchopulmonální dysplazie, bronchiektázie, cystická fibróza, chronická obstrukční nemoc, intersticiální plicní procesy, plicní hypertenze, sarkodióza, syndrom obstrukční spánkové apnoe, syndrom dechové tísně dospělých)

  • doléčení akutních stavů a pooperačních zákroků v oblasti hrudníku

  • přidružené interní onemocnění

  • poruchy dýchání, které jsou doprovázeny jinými onemocněními (Bechtěrova nemoc, cévní mozková příhoda, stabilizovaná nádorová onemocnění, atd.)

  • stavy po infekci COVID - 19

Prerehabilitace

Systém prerehabilitací je sestaven v souladu s individualizovaným přístupem ke klientům na základě zvýšení jejich informovanosti o možnostech včasné péče. Za stejný případ je považována i příprava klienta a jeho organismu před plánovaným operačním zákrokem, což bývá velmi často podceňováno. Cílem je tedy edukovat klienta a celkově mu pomoci se připravit na operační zákrok a stav po něm.

bottom of page